Realizace v architektuře

For­mační dům Škol­ských sester sv. Fran­tiška v Praze 6 – Nástěnná malba v exte­ri­éru – 1999

a další:

Monu­men­tální objekt pro Čes­ko­slo­ven­skou vše­o­bec­nou výstavu v Praze – Spi­rála zrca­dlení – 1991

Jídelna STE a.s., Vino­hrad­ská 8, Praha 2 – Nástěnná malba v inte­ri­éru — 2000

Nádraží v Kra­lu­pech nad Vlta­vou – Nástěnná malba v exte­ri­éru – 2001