Realizace v architektuře

For­mační dům Škol­ských sester sv. Fran­tiška v Pra­ze 6 – Nástěn­ná mal­ba v exte­ri­éru – 1999

a dal­ší:

Monu­men­tální objekt pro Čes­ko­slo­ven­skou vše­o­bec­nou výsta­vu v Pra­ze – Spi­rála zrca­dlení – 1991

Jídel­na STE a.s., Vino­hrad­ská 8, Pra­ha 2 – Nástěn­ná mal­ba v inte­ri­éru — 2000

Nádra­ží v Kra­lu­pech nad Vlta­vou – Nástěn­ná mal­ba v exte­ri­éru – 2001